O projektu

Data jsou nové zlato

EU logo

„Data jsou nové zlato“ a datově vedená veřejná správa je budoucím standardem veřejných služeb a výsledkem právě probíhající digitální transformace. Projekt CleverNet (podpořený z programu EU Interreg V-A Slovenská republika pod názvem Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónoch) cílí na dvě klíčové aktivity, které by měly podpořit datovou ekonomiku v ČR a SK.

  1. Katalog senzorických sítí je přehledem případů užití senzorických sítí ve veřejné správě. Jeho cílem je shromáždit a roztřídit případy nasazení senzorických sítí dle potřeb státu a samospráv a doporučit vhodné minimum pro investice veřejného sektoru do digitalizace a sběru městských dat, a to především pro územně plánovací, ale i další agendy.

  2. Městská laboratoř je praktická ukázka nasazení senzorické sítě v Žilině, která byla navržena dle nejnovějších trendů, jakými jsou klimatická změna, digitální ekonomika či udržitelná doprava. Cílem je vytvoření standardních otevřených dat pro městské plánování a jejich využití napříč sektory i obory, tj. různými organizacemi.

Více o projektu najdete zde: https://clevernet.uniza.sk/o-projekte/

Partneři