Městská laboratoř

Praktické nasazení

Praktická ukázka nasazení senzorické sítě demonstruje přínos pro řešení klíčových agend města: územního plánu, adaptace na klimatickou změnu, digitální ekonomiky či udržitelné mobility.

Online dopravní data. Online mikroklimatická data.

Případy užití

Dopravní geofencing

Virtuální plot z dopravních sčítačů monitoruje počet vozidel, jejich délku a rychlost na všech vjezdech a výjezdech z centra města. Lze tak identifikovat špičkové hodiny, tedy časy maximálního výskytu vozidel v centru města, což jsou údaje užitečné například pro tvorbu a úpravy parkovací politiky,...

Mikroklima

Pomocí meteostanic a speciálních senzorů pro měření teploty povrchu lze dlouhodobě sledovat vliv zástavby či zeleně na kvalitu mikroklimatu a poskytovat cenné vstupy pro odpovědný development a úpravy veřejného prostoru. Data umožní porovnat zastavěné plochy se zelenými a jejich vliv na teplotu a...

HW městské laboratoře

LoRaWAN síť

Antény LoRaWAN sítě jsou umístěné na střechách městského úřadu v Žilině a univerzitní budově výzkumného centra. Síť pokrývá centrum města a okolí univerzity.

Dopravní sčítače

Unikátní nízkonákladové bateriově napájené dopravní sčítače zabudované do vozovky mají předpokládanou životnost 3 roky. Dokáží v 5minutových intervalech poskytovat data o počtu vozidel, jejich délce a rychlosti. Umí detekovat i protisměr či změřit teplotu vozovky.

Meteostanice

Standardní meteostanice poskytují informace o teplotě a vlhkosti vzduchu, atmosférickém tlaku, směru a síle větru ve výšce 2 m nad zemí. Navíc jsou vybavené speciálním teplotním čidlem pro měření teploty ve výšce 80 cm nad zemí.

Senzory povrchové teploty

Unikátní senzor zabudovaný do chodníku či vozovky měří teplotu ve třech různých úrovních: na povrchu, v 6 cm pod povrchem a v 30 cm pod povrchem.