Open data

DATEXII

Nasazená senzorická síť poskytuje unikátní otevřená data pro vývoj nových služeb a SW nástrojů pro datově vedenou správu obcí a organizací. Projekt tak cílí na poskytnutí dat v evropském standardním formátu DATEX II, jehož profil byl pro tyto unikátní sady navržen.

Připravujeme na gitlabu!

Profile 1 Profile 2

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
...
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:roa="http://datex2.eu/schema/3/roadTrafficData" version="3.2" targetNamespace="http://datex2.eu/schema/3/roadTrafficData" xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" xmlns:loc="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:import namespace="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" schemaLocation="DATEXII_3_LocationReferencing.xsd" />
 <xs:import namespace="http://datex2.eu/schema/3/common" schemaLocation="DATEXII_3_Common.xsd" />
 <xs:complexType name="TrafficSpeed">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Averaged measurements or calculations of traffic speed.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
   <xs:extension base="roa:TrafficData">
    <xs:sequence>
     <xs:element name="averageVehicleSpeed" type="com:SpeedValue" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>An averaged measurement or calculation of the speed of vehicles at the specified location.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="_trafficSpeedExtension" type="com:_ExtensionType" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
 </xs:complexType>
</xs:schema>