Katalog senzorických sítí

Případy užití

Řešení aktuálních problémů měst musí být multidisciplinární a synergické.

Dálkové odečty výroby a spotřeby zdrojů a jejich kvalita, monitorování majetku ve správě samospráv či klimatické změny jsou základními prvky pro budoucí digitální územní plán. Nasazení senzorických sítí, které tyto potřeby řeší, tak vyžaduje nejen synergii mezi potřebami různých odborů samospráv, ale i mezi samotnými samosprávami. Například monitorování povodní nelze vyřešit systémem v jedné obci, proto je nutné u každé potřeby i zvážit vhodný model nasazení senzorických sítí v území včetně financování jejich provozu. Každá takto vzniklá datová sada by měla být zveřejněna jako otevřená, pokud respektuje ochranu osobních údajů a kyberbezpečnost.

Katalog senzorických sítí (Úvod a struktura V.01) je databází případů užití, které jsou řazeny dle různých kritérií včetně nejvhodnějšího investora a správce.